Synchronizacja danych w sieci lokalnej poprzez Daemon Sync

Daemon Sync umożliwia prostą i szybką synchronizację plików pomiędzy komputerem a urządzeniami mobilnymi. Aby cieszyć się wszystkimi funkcjonalnościami programu, w pierwszej kolejności należy zainstalować Daemon Sync na komputerze. Będzie on pełnił rolę serwera, na który przesyłane będą nasze pliki. W kolejnym kroku powinniśmy pobrać i zainstalować aplikację w wersji mobilnej. Po uruchomieniu programu, na naszym urządzeniu mobilnym wyświetlone zostaną serwery dostępne w sieci lokalnej.

Z listy wybieramy teraz komputer, z którym docelowo będziemy chcieli się połączyć. W kolejnym kroku powinniśmy przejść do przeglądarkowej wersji Daemon Sync, skąd uzyskamy kod weryfikacyjny służący autoryzacji połączenia. Po poprawnym sparowaniu urządzeń, automatycznie rozpoczyna się proces przesyłania danych. W sekcji ustawień Daemon Sync możemy oczywiście określić rodzaj plików, które mają podlegać synchronizacji. Podstawowej synchronizacji podlegają media, czyli zdjęcia, zrzuty ekranu oraz nagrania wideo.

   zqb8_cFSknOylLc8ysRDp9JS2b7VvGMDTjXTY-ClZZUfBYoQiZeP89EZdadHe-D0Eg=h310      jZkHZbsqSlg_g2J-ufoU_AHVuml3R3fJvaI9g7uB95IuqNMLlyqZavFnSrDxWuSROQ=h310      h--Fn3xmBFlODktn8uvaMkfRqAHmxKeM_UGlYKrsfX_NXBUvKzgodua88AGP1mPr14Dc=h310     

Wersja mobilna aplikacji dostępna jest na urządzenia z Androidem. Korzystanie z programu odbywa się w sposób darmowy.

Google-Play

Dodaj komentarz