Najczęście szukane zagadnienia w Regulaminie:

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu BRAMKA.pl.
Warunkiem korzystania ze świadczonych usług jest akceptacja poniższego Regulaminu.

 1. Użytkownik serwisu to osoba, która korzysta z usługi bramka SMS udostępnionej na stronie www.bramka.pl.
 2. Administratorem serwisu jest firma: techVenture z siedzibą ul. Małopolska 23, 43-305 Bielsko-Biała, NIP: 9372665657, KRS: 0000452155.
 3. Usługa oferowana przez BRAMKA.pl jest BEZPŁATNA.
 4. Użytkownik może zalogować się w serwisie BRAMKA.pl, wykorzystując do tego swoje konto w portalu Facebook lub korzystając z formularza logowania dostępnego na stronie serwisu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania limitów dziennych wysyłanych wiadomości SMS. Limity te będą odnawiane codziennie o północy.
 6. Użytkownik na własną odpowiedzialność zobowiązuje się korzystać z serwisu BRAMKA.pl zgodnie z obowiązującym prawem i normami społecznymi.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości korzystania z serwisu poprzez Użytkownika nieprzestrzegającego postanowień Regulaminu.
 8. Administrator umożliwia zablokowanie otrzymywania wiadomości SMS za pośrednictwem BRAMKA.pl na wskazany numer telefonu - w tym celu należy skontaktować się z administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.bramka.pl/kontakt
 9. Uzytkownik ma wgląd w historię i treści wiadomości wysłanych, a także odebranych.
 10. Serwis BRAMKA.pl nie bierze odpowiedzialności za treści przesyłane przez jej Użytkowników.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjno-reklamowych przesyłanych drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji oraz przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych do celów statystycznych i marketingowych prowadzonych przez firmę techVenture.
 12. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.). wraz z późniejszymi zmianami.
 13. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych Administratorowi, a także ich korygowania i usuwania.
 14. Użytkownik będzie identyfikowany po numerze IP komputera, na którym korzystał z usługi oraz w przypadku Użytkowników zalogowanych po danych pochodzących z jego konta Facebook lub podanych w formularzu rejestracyjnym.
 15. Serwis BRAMKA.pl zastrzega sobie prawo do zapisywania numerów IP, z których zostały wysłane wiadomowści SMS wraz z datą i godziną wysłania wiadomości, oraz ich przechowywania także po usunięciu konta przez Użytkownika.
 16. Żadne dane podane przez Użytkownika, w tym dane pobierane z konta Facebook oraz numery IP komputerów nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków opisanych w obowiązujący przepisach prawnych (np. art. 236a w zw. z art. 217 kpk )
 17. Użytkownik może usunąć konto poprzez kontakt z Administratorem serwisu za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.bramka.pl/kontakt
 18. Administrator dołoży wszelkich starań, by zapewnić prawidłowe działanie serwisu BRAMKA.pl oraz zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu.
 19. Wszelkie problemy techniczne związane z działaniem serwisu można zgłaszać Administratorowi poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.bramka.pl/kontakt
 20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie dopełnienie przez Użytkownika procedur związanych np. z usunięciem konta czy blokady numeru (dotyczących weryfikacji tożsamości ).
 21. Administrator, nie ponosi odpowiedzialności za skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, a także za przerwy w funkcjonowaniu serwisu wynikłe z przyczyn technicznych oraz za inne okoliczności niezależne od Aministratora (np. za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu lub systemu)
 22. Administrator serwisu BRAMKA.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie i zakresie.
 23. Korzystając z serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i polityką prywatności oraz wyraża zgodę na zawarte w nim postanowienia.
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję